ebf logo

Engewikens båtförening och gästhamn

58º 02,5 N 11º 30,4 E

Krossholmen är den lilla ön direkt väster om hamnen. Dit kan du ta dig genom att simma närmsta vägen, ca 25 meter, från D-bryggan, eller: genom att ro över med nån av båtarna som ingår i Krossholmsexpressen!

Vägen till Krossholmen ....

Krossholmsexpressens fartyg i hemmahamnen.

Anläggning vid Krossholmen

Det måste alltid finmas minst en båt i hemmahamn.