ebf logo

Engewikens båtförening och gästhamn

58º 02,5 N 11º 30,4 E

Under sommaren

Vissa sjöbodar behöver målas om.

Flytkroppar till bommar behöver göras rena.
Görs av platsägaren vid behov; dock minst en gång per säsong!

25 maj 2019
11:00

Årsmöte Engewikens Båtförening
Klövedals församlingshem

29 juni 2019
10:00

Städning av båtuppläggningsplatsen.
Kom och hjälp till!