ebf logo

Engewikens båtförening och gästhamn

58º 02,5 N 11º 30,4 E

Under sommaren

Vissa sjöbodar behöver målas om.

Flytkroppar till bommar behöver göras rena.
Görs av platsägaren vid behov; dock minst en gång per säsong!

onsdag 24.7, 09:50
Start vid Ladan

EBF-dagen
Viktig säkerhetsinformation om hjärt-/lungräddning,
brand/gasol, sjöräddning och räddningsutrustning

lördag 31.8, 11:00
Klövedals Församlingshem

Extraordinarie EBF-möte