Här slutar internet

Stort Grattis, efter en lång rad omedvetna försök är du nu äntligen i hamn. Du har kommit till den allra sista sidan på Internet.

Här är garanterat fritt från länkar - det går helt enkelt inte att komma vidare härifrån.


Förslag på alternativa aktiviteter när du nu överger din terminal:

  • Ta en promenad. Om du glömt din gångstil skulle du kunna få stiltips från någon nedkopplad, äldre släkting i din närhet.
  • Jogga en aning, dvs öka takten, det kan kännas löjligt och ovant i början, men det har dramatiskt bra effekter. Om du ökar takten ytterligare, ta det försiktigt.
  • Cykla, detta är ursprunget till 3-D, och har dessutom något din dator inte fixar än, dofter, vind och lövprassel.
  • Om det är varmt i vattnet finns det en gammal fin teknik som håller dig uppe och tar dig framåt flytande. Men hoppa inte i förrän du är säker på tillvägagångssätt, du har nu lämnat den virtuella verkligheten, och här finns inga ångrasteg. 
  • Besöka någon du känner, men se till att denne är nedkopplad, det kan annars ta lång tid innan din kamrat kommer till denna sida - alla har inte samma flyt som du.

HTTP 101 - definitivt fel
Hälsningar Internet