ebf logo

Engewikens båtförening och gästhamn

58º 02,5 N 11º 30,4 E

Prislista Engewikens gästhamn 2019.
Gästplatspriser inkl dusch, toalett, el m.m. 1. juni - 19. augusti Pris per dygn
inkl. moms
För båtar upp till 12 m längd 270 kr
För båtar 12-15 m längd 375 kr
För båtar över 15 m längd 500 kr
Vatten maximalt 100 l per gång 25 kr
Gästnatt till och med 31. maj och från 20. augusti 125 kr
Utnyttjande av anläggningen (ej nattgäster) Pris per dag
65 kr